Danh sách trúng thưởng

STT SỐ ĐIỆN THOẠI TRÚNG GIẢI THỜI GIAN TRÚNG
1 0373XXX005 Giải Ba - 01 thẻ nạp điện thoại 50K 29/07/2022 17:57
2 0938XXX874 Giải Ba - 01 thẻ nạp điện thoại 50K 29/07/2022 16:26
3 0963XXX587 Giải Ba - 01 thẻ nạp điện thoại 50K 28/07/2022 21:28
4 0779XXX525 Giải Ba - 01 thẻ nạp điện thoại 50K 28/07/2022 20:48
5 0976XXX483 Giải Ba - 01 thẻ nạp điện thoại 50K 28/07/2022 17:01
6 0338XXX103 Giải Ba - 01 thẻ nạp điện thoại 50K 28/07/2022 16:50
7 0359XXX794 Giải Ba - 01 thẻ nạp điện thoại 50K 28/07/2022 08:44
8 0355XXX302 Giải Ba - 01 thẻ nạp điện thoại 50K 28/07/2022 08:37
9 0388XXX605 Giải Ba - 01 thẻ nạp điện thoại 50K 28/07/2022 06:23
10 0917XXX658 Giải Ba - 01 thẻ nạp điện thoại 50K 27/07/2022 20:58